Akrabalık Fıkrası

Eski İngiliz asillerinden biri Kuzey İrlanda’da bir köşk satın alır. Bir gün köpeğini gezdirirken, kasabanın yerlisi sorar:

-Günaydın, ne kadar güzel bir köpeğiniz var. Acaba cinsini söyler misiniz?

İngiliz alaylı bir şekilde:

-Bir maymunla bir İrlandalı karışımı, diye cevap verir.

-Sahi mi söylüyorsunuz! İngilizlerin İrlandalılarla akraba olduğunu bilmiyordum.

Yanlış Ödeme Fıkrası

Adam bankanın veznesinden ayrılıp paralarını saydıktan sonra:

– Pardon… Yanlış para vermişsiniz, diye geri dönmüş.

Veznedar:

– Burada, önümde saysaydınız hatamı kabul ederdim.

Veznenin önünden ayrıldıktan sonra yapılan itirazlar maalesef geçersizdir. Bankamızın politikası bu.

– Tamam o zaman, demiş adam, 800 lira fazla ödeme yapmışsınız ama ne yapalım? Tamam…

You may also like...