CENNET YEMEĞİ

Lokantada karşılıklı oturmuş, Of’lu kabak, Arnavut pırasa yiyordu.
Arnavut pırasayı methederken, cennet yemeği deyince,
Of’lu asil cennet yemeği kabaktır, dedi. Kabaktır, pırasadır diye atışırlarken çekmişler tabancayı, Aşçıya da çağırıp ona sormuşlar:

“Doğru söyle bakalım, önce cennetten kabak mi çıktı, pırasa mı?

Zavallı aşçı bakmış ki durum fena, isi söyle tatlıya bağlamış:

“Adem babamız cennetten çıkarken kabağı eline almış, pırasayı da kılıç gibi beline kuşanmış da öyle çıkmış.”

You may also like...