Deney Faresi

Deney kafesinde baba fare, bilgiçlik taslayarak oğluna açıklıyordu:

– Bak oğlum her zaman sabırlı ve akıllı ol. Babandan örnek al. Senin bu baban var ya, azmetti sonunda şu gördüğün bilim adamını her düğmeye bastığımda bana peynir vermesi için eğitti…der

Görünüşü yaşlı ama kalbi kıpır kıpır olan bir ihtiyar manifaturacılık yapıyor… Geçinip gidiyormuş…

Günlerden bir gün içeri genç ve güzel bir kız girmiş girmiş. Ve sormuş…

– Kumaşın metresi kaça?

İhtiyar yaradana sığınmı$:

– Metresi bir öpücüktür, dudaktan.

Kız kararsız:

– On metre alayım bari,

İhtiyarin gözler fildir fildir.

On metreyi saniyede keser, kıza uzatır; hesabı ister.

Kız kapıya doğru seslenir:

– Büyükanne hesabı öder misin?

Her İşte Vardır Bir Hayır

Zamanın birinde soylu,görkemli, şaşasına çok düşkün bir hükümdar yaşarmış. Bu hükümdar astığım astık ; kestiğim kestik sözümün üstüne söz tanımam anlayışında bir hükümdarmış.

Bir gün en sevdiği vezirini yanına alarak ordusuyla birlikte geyik, tavşan ne bulursak diye ava çıkmış. Bir geyik belirmiş hükümdar hemen sarılmış ok ve yayına tam geyiği vuracak ok elinden kurtulur ve dört parmağını kopartır.

Çok sevdiği veziri vardır bun dada bir hayır der. Hükümdar bunda ne hayır olacak be mel un der parmaklarım koptu sen bunda hayır vardır dersin atın bunu zindana der ve veziri zindana atarlar.

Aradan yıllar geçer aynı hükümdar yine ordusunu da yanına alarak ava gider ama bu sefer ormanın derinliklerinde ormanın yerlileri bunları tuzağa düşürür ve tüm orduyu katlederler…!

Yerliler hükümdara dokunmazlar serbes bırakırlar, hükümdar tek başına yerlilerin elinden kurtulmanın sevinci ile tahtına döner. Hükümdar soyundan kimse kalmayınca zindandaki veziri aklına gelir ve onu oradan kurtarır.

Olanı biteni vezire anlatır ve ben sana çok kızmıştım ama bak şimdi senden başka kimse kalmadı koca sarayda der. Vezir yüzünde hafif bir tebessüm ile sevgili hükümdarım sizin parmaklarınız koptuğunda vardır bunda da bir hayır demiştim ya..!

O yerliler sizi uzuvlarınız (parmaklarınız ) eksik olduğu için sizi öldürmediler azat ettiler; parmaklarınız kopmasaydı sizde tehlike arz edecektiniz ve sizi de ordunuz la birlikte öldüreceklerdi parmaklarınızın kopması sizin canınızın kurtulmasına hayır etti der ve devam eder işte bu işte de vardır bir hayır diye söylemiştim ama siz beni yanlış anladınız der….:!

You may also like...