Kıyafetsizliğin Cezası Fıkrası

Tarihe Yunanlıların sonuncusu diye geçen general Flopinin kılık kıyafetine hiç bakmadığı gibi, her türlü işte de çalışırdı. Ava gider, çift sürer ve ot yataklarda yatardı. Bir gün Atinalı bir vatandaş onu yemeğe davet etti. General pejmürde kılık kıyafetle vaktinden önce ziyafete gidince evin hanımı geleni oduncu zannetti ve :

– Hadi eğlenme, şuradaki odunları kes, akşama yemeğe misafirimiz var, dedi.

General hiç istifini bozmadan odunları kesmeye başladı.

Evin erkeği onu görünce:

– Ne yapıyorsunuz general, dediğinde Flopi’nin şöyle cevap verdi:

– Kıyafetsizliğimin cezasını çekiyorum.

Yaptım Bile Fıkrası

Ayşe teyze 3 yaşındaki torunu Mehmet’i elinden tutmuş parka gezintiye götürmüş. Biraz gezdikten sonra Ayşe teyze torununa;

-Oğlum tuvaletin gelince söyle olur mu?

Küçük çocuk biraz sinirli;

– Ya babanne zamanında söylesene şunu, yaptım bile…

You may also like...