Mühendis Zekası Fıkrası

Bir papaz, bir doktor ve bir mühendis giyotinle ölüm cezasına çarptırılmışlardır. Sıra öncelikle papazdadır. İnfaz memuru papaza sorar:- İnfaz edilirken yukarı mı aşağı mı bakmayı tercih edersin?

Papaz cevap verir:

– Yukarı bakmak isterim. En azından ölürken yüzüm tanrıya dönük olur.

Papazın isteği yerine getirilir, giyotin bıçağı havaya kaldırılır ve bırakılır. Bıçağın hızı kesilir kesilir ve tam papazın boynuna santimetreler kala duruverir.

Bu Allah’tan bir işaret olarak görülür ve papaz serbest bırakılır. Sıra doktora gelmiştir. Bir umutla doktor da yukarı dönük olmak istediğini söyler. Aynı şekilde giyotin bıçağı tam sarhoşun boynuna yaklaşmışken yavaşlar ve durur. Bu da Allah’ın bir işareti olarak kabul edilir ve sarhoş da serbest bırakılır. En son sıra mühendistedir. Mühendis de yukarı dönük infaz edilmek istediğini belirtir. Tam bıçak havaya kalkmışken mühendis bağırır:

– Durun bir dakika, bıçaktaki sorunun nerede olduğunu anladım.

You may also like...