Ocağım Söndü Fıkrası

Gurbette çalışan iki Karadenizliden biri izinden dönmüş, hemşerisine memleketten haberler veriyordu :

-Memlekette kar yağdı, kurtlar çakallar köye kadar indi, dedi. Bunun üzerine arkadaşı:

-Bir zarar verdiler mi?

-Sizin çilli horozu çakal kaptı.

-Peçi Karabaş nerede imuş?

-Eşek Karabaşa tekme atarak öldirmuş.

-Eşek değirmenda değul miydu?

-Değirmenden babanın tabutunu cetirmişdu.

-Uy, babam öldi mu?

-Öldü ya. Ananın ölümüne dayanamadu da..

-Ah anam ah! O da mu öldi?

-Eviniz yanarken kurtaramaduk.

-Uyy desene ocağum söndü…

You may also like...