Osmanlı Sigorta Şirketi Fıkrası

İngiliz Büyükelçisi, eski bir Türk evinin dış duvarına asılan “Ya Hafiz” (Muhafaza Eden Rabbimiz) levhasını görünce Keçecizade Fuad Paşa’ya bunun ne olduğunu sormuş.

Fuad Paşa İngiliz’in tam anlayacağı dille cevap vermiş.

– O gördüğünüz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhasıdır.

Kim Bu Adam Fıkrası

Memurlardan biri müessese müdürünün odasına girmişti.

– Efendim, biri var, sizden avans isteyecekmiş. Ne diyelim?

– Yok deyiniz.

– Ama burada olduğunuzu biliyor.

– Nasıl bilirmiş? Kim ki bu adam?

– Yabancı değil, bendeniz efendim!

You may also like...